Home

 

Wat fijn dat u onze website hebt gevonden! We vertellen u graag even iets over wie we zijn en wat we doen.

Stichting Mamana verleent duurzame hulp aan de meest kwetsbare groep op de Molukken: moeders en hun gezin. Die hulp is er voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht ras, geloof of geslacht.

De naam ‘Mamana’ is samengesteld uit de Indonesische woorden Mama en Anak, wat staat voor moeder en kind.

+++ Nood op de Molukken! +++

Naar aanleiding van recente aardbevingen en vele naschokken ontvingen wij vanuit de Molukken het dringende verzoek om steun te verlenen voor acute noodhulp. Noodhulp aan burgers, met name de kwetsbaren zoals moeders, zwangere vrouwen, kinderen en ouderen die huis en haard hebben verlaten en hun toevlucht hebben gezocht op de hogere delen van de eilanden.Wij kunnen deze oproep niet aan ons voorbij laten gaan. Inmiddels is er intensief contact geweest met de Molukken over de behoefte ter plaatse. Het gaat om primaire levensbehoeften zoals eten en drinken voor vluchtelingen, geneesmiddelen, luiers voor baby’s, etc. Samen met onze partner op Ambon geven wij noodhulp.

Help ons daarbij met een gift. Die kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL 55 RABO 0362 9644 32 van stichting Mamana, onder vermelding van ‘Aardbeving Maluku. Namens de bevolking op de Molukken: Dank u wel!

++ Update: Er zijn inmiddels stortingen ontvangen met een totaal van 8.700 euro!

Daarnaast zijn er nog verschillende toezeggingen gedaan. Hartelijk dank! Helaas zijn we er natuurlijk nog lang niet, volg hier onze inspanningen.

Nieuws:

Een zeer gulle gever schonk ons zakken vol walnoten die we mogen verkopen en de opbrengst gaat in zijn geheel naar de slachtoffers van de aardbevingen op de Molukken.

De gulle gever is Leo Leenders van de kanoverhuur in Wadenoyen.

Wil je walnoten kopen? Dat kan bij Buah Hati, voor € 2,00 per zakje.

Dankuwel lieve gever!

+++++++++++++++++++++++

We werken samen met een verschillende instellingen in Nederland en Indonesië. We worden daarbij ondersteund door een aantal sponsoren.

Om onze doelen te bereiken, ondersteunen we een gezondheidscentrum op de Molukken. In dat gezondheidscentrum beheren we een Moeder-KindCentrum Hutumuri. Het gezondheidscentrum biedt onder meer plaats aan verloskunde, voorlichting, een kraamkliniek.

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Academie Verloskunde Groningen doen hier regelmatig afstudeeronderzoeken voor hun Bachelor.