Bestuur / beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Mamana is samengesteld uit leden met een oorsprong op de Molukken en deskundigen op het gebied van moeder, kind en zorg. Zo kunnen we de hulp toetsen op vorm en inhoud.

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Mw. M. Tomatala-Nanarjain
Secretaris: Dhr. dr. R. Oostendorp
Penningmeester: Dhr. D. Tomatala
Bestuurslid: Mw. dr. M. van Dijk
Bestuurslid: Mw. C. Noija
Bestuurslid: Mw. A. Pattipeilohij-Sapulette

Ons beloningsbeleid

Voor de werkzaamheden van de stichting ontvangt een bestuurder geen vergoeding. Zij nemen eventuele reis- en verblijfkosten voor eigen rekening.

%d bloggers liken dit: