Samenwerking en Partners

Mamana werkt samen met een aantal partijen die zowel in Nederland als in Indonesië zijn gevestigd. We zoeken deskundigheid en slagkracht. Het één kan immers niet zonder het ander om – blijvende – resultaten te bewerkstelligen.

SWPI

Met de Stichting Welzijn Projecten Indonesië (SWPI) werken we samen op het terrein van de opbouw van de Molukken. We delen kennis, ervaring en expertise met elkaar om daarmee onze doelen te kunnen bereiken.

Ikatan Bidan Indonesia

Onze belangrijkste samenwerkingspartner in Indonesië is de beroepsorganisatie van verloskundigen, Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Er zijn nauwe contacten met de voormalige voorzitter van de IBI in de provincie Maluku, mevrouw Ona Hayat.

Valdo Instituut international

Reza Maspaitella van Valdo stelt zijn netwerk voor ons open en legt contacten met zorginstellingen, overheid en bedrijfsleven. Hij fungeert als een lokale ambassadeur voor Stichting Mamana.

 

Voor al deze samenwerkingen geldt: Het is belangrijk om de juiste vorm aan die samenwerkingen te geven. Welke structuur kunnen we het beste opzetten? Hoe kom je te weten of we hetzelfde doel nastreven? Met wie en waarom werken we samen en wat is de meerwaarde per samenwerking? Het aanbod dient altijd aan te sluiten op de vraag vanuit de Molukken.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden wil Mamana een leidraad ontwikkelen voor Molukse organisaties, Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s), dorpsverenigingen, kumpulans (in Nederland opgericht om het dorp in het land van herkomst te ondersteunen) in Nederland.

Daartoe is besloten voor de installatie van  een platform: de Holland Participatie Groep voor Maluku (HPGM). De HPGM is een open platform om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor specifieke onderwerpen die de Molukken betreffen.

HPGM

De HPGM is een hulpmiddel bij het opzetten, afstemmen en evalueren van lokale en landelijke samenwerkingsverbanden voor gebruik door Molukse organisaties en professionals die in het veld werkzaam zijn richting de Molukken. Gekozen is voor een structuur die het meest handzaam is om tot verdere samenwerking te komen met Molukse (hulp)organisaties.

Een belangrijk hulpmiddel van HPGM is een digitaal sociaal netwerk van mensen en organisaties die samen het doel hebben om de Molukken en het Molukse volk op een positieve manier te laten groeien en ontwikkelen.

%d bloggers liken dit: