Doelstelling / missie / visie

Doelstelling

Stichting Mamana wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van moeder en kind en helpen om de sterfte van moeder en kind terug te dringen. We doen dit door middel van het vergroten van zelfredzaamheid. Hiervoor gebruiken we kennisoverdracht, kennisuitwisseling en voorlichting als belangrijkste middelen.

We doen dit door samen met onze partners projecten op te starten en te begeleiden.

Missie

Onze missie is mensen te helpen het heft in eigen handen te nemen. Scholing en nascholing voor medewerkers in de zorg door professionals in de geboortezorg. Zorg en onderwijs zijn belangrijke pijlers en moeders – en daarmee hun gezinnen – de ingang met de meeste kans op succes.

Visie

De economische positie van de bewoners kunnen we verbeteren door inkomensgenererende projecten te initiëren. Daarmee kunnen mensen in hun onderhoud voorzien, komen zorg en onderwijs binnen bereik en komen we tot duurzame oplossingen.

We zien moeder en kind als belangrijke ingang, omdat zij in de lokale gemeenschap het kwetsbaarst zijn en tegelijk het veerkrachtigst. Deze invalshoek komt voort uit de passie en professie van de oprichters van de stichting: de verloskunde.

%d bloggers liken dit: