Nood op de Molukken

Update 13-11:

We hebben diverse hulpacties uitgezet op de eilanden Ambon, Ceram en Haruku. Nog steeds komen er hulpvragen binnen en zijn er bijna dagelijks nieuwe aardbevingen en naschokken.

Daar waar het Mamana-team komt, is de nood erg hoog. In samenwerking met de verschillende gezondheidscentra wordt gekeken naar de behoefte aan medische zorg. Er wordt nu melk, vitaminebiscuits, dekens en educatief speelgoed verstrekt aan de vluchtelingen, die in tenten verblijven.

++++

Op 26 september werd de ochtend op de Molukken verstoord door een zware aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter.
Een fikse, gevolgd door wel 2.000 naschokken en kleinere bevingen.

In de Nederlandse media is er weinig aandacht voor, terwijl 170.000 mensen in geïmproviseerde tenten bivakkeren. Ze zijn dakloos geworden, of de bergen in gevlucht om een veilig heenkomen te vinden.

De Molukse gemeenschap in Nederland spant zich op allerlei manieren in om hulp te krijgen, waar die het hardst nodig is. Onze hulp richt zich op de kwetsbaarsten,

We zorgen voor vitamine-biscuits, traumahulp en afleiding voor de kinderen en steunen de getroffenen.

Je kunt ons helpen door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL 55 RABO 0362 9644 32 van stichting Mamana onder vermelding van ‘Aardbeving Maluku’.

Ook onze eigen projecten ter plaatse zijn zwaar getroffen door de bevingen. Dat betekent dat ook daar veel werk nodig is om alles te herstellen.

Mede namens de bevolking op de Molukken danken we je voor alle hulp!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: