HPGM Holland Participatie Groep voor de Molukken

Stichting Mamana en de Stichting Welzijn Projecten Indonesië(SWPI) zijn werkzaam op het terrein van de opbouw van de Molukken. Beide hulporganisaties kiezen er bewust voor om nauwer met elkaar samen te werken om kennis, ervaring en expertise met elkaar te delen om daarmee hogere doelen te kunnen bereiken. Als organisaties met Molukse roots in Nederland realiseren zij zich namelijk steeds meer dat hun doelstellingen haalbaar zijn via samenwerking met een breed scala aan partners, zowel in Nederland als Indonesië. Beide hulporganisaties beschouwen samenwerking daarom als een voorwaarde voor succes; door krachten te bundelen kunnen er goede resultaten worden geboekt. Samenwerking is daarom nodig om tot duurzame oplossingen voor de Molukken te komen.

Het belang van lokale en nationale samenwerking wordt dan ook vaak genoemd. Maar hoe geef je hier vorm aan en welke structuur kun je het beste opzetten? Hoe kom je te weten of anderen hetzelfde willen als jij? Om deze vragen te kunnen beantwoorden wil Mamana en SWPI een leidraad ontwikkelen voor Molukse organisaties, NGO’s, dorpsverenigingen, kumpulans(zijn in Nederland opgericht om het dorp in het land van herkomst te ondersteunen) in Nederland. Daartoe acht zij de installatie van  een platform, een overkoepelende organisatie in Nederland noodzakelijk: de Holland Participatie Groep voor Maluku(HPGM). De HPGM zal een platform voor deskundigen, organisaties ngo’s, dorpsverengingen(kumpulans) zijn om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor specifieke onderwerpen betreffende de Molukken. Het zal een open platform zijn om duidelijke, transparante informatie te delen zodat kennis, expertise voor iedereen toegankelijk wordt. Onze intentie is om het ‘wiel niet opnieuw uit te vinden’, maar eerder om bestaande goede initiatieven te helpen door bedrijven, organisaties NGO’s, dorpsverenigingen te ondersteunen.

Deze leidraad is een hulpmiddel bij het opzetten, afstemmen en evalueren van lokale en landelijke samenwerkingsverbanden voor gebruik door Molukse organisaties, professionals die in het veld werkzaam zijn richting de Molukken. Gekozen is voor een structuur die Mamana en SWPI in het kader van de Holland Participatie Groep voor Maluku voor de praktijk het meest handzaam acht om tot verdere samenwerking te komen met Molukse (hulp)organisaties. Mamana en SWPI denken dat hiermee een antwoord gegeven kan worden op vragen in het kader van de start van de Holland Participatie Groep voor Maluku.

%d bloggers liken dit: